Bij de proefles (duur 60 minuten) krijg je de eerste kennismaking met het vasthouden van de viool en de stok. Bij jonge kinderen wordt gemeten welke maat viool geschikt is. Hoe voelt het om te strijken over de snaren. En hoe voelt het om een vioolstok vast te houden. Wat heb je nodig bij de vioollessen.

Uitleg hoe basistechnieken aangeleerd worden. Met demonstraties uit verschillende muziekgenres.


             
Het aanleren van het noten lezen en de theorie wordt toegelicht. Er is geen voorkennis vereist. Ook ritmegevoel en het muzikale gehoor wordt bij kinderen op een speelse manier getest en bekeken.

Wat wordt er nog aan speciale activiteiten aangeboden in de lespraktijk. En een antwoord op al uw vragen m.b.t. de vioollessen.