Over vioollessen

Met viool spelen kun je al heel jong beginnen (b.v. met 6 jaar). Op speelse manier leert het kind de stok en de viool vasthouden en vervolgens strijken op de snaren. Al snel volgen dan de eerste liedjes.

In het begin wordt er gebruik gemaakt van lesblaadjes. Aantekeningen tijdens de les worden gemaakt door de ouder, zodat zij/hij het jonge kind thuis kan helpen en ondersteunen bij het oefenen. Deze methode werkt heel motiverend en is de snelste manier om de basisbeginselen op de viool onder de knie te krijgen.

Niet alleen kinderen, maar middelbare scholieren en volwassenen kunnen viool leren spelen. Op elke leeftijd kan er gestart worden en er is geen muzikale voorkennis nodig.

Bij viool spelen hoef je tegenwoordig niet meer alleen te denken aan klassieke muziek. De vioolboeken zijn zeer divers samengesteld: pop-style, volksliedjes, dansmuziek, klassiek etc. Vaak zit er bij de boeken een oefen-CD met daarop de begeleidende band, orkest of andere begeleidende instrumenten.


Wat is het voordeel van particulier vioolonderwijs
?

  • Je kunt zelf een lestijd kiezen van 30, 45 of 60 minuten.
  • Iedereen krijgt individueel les, dus geen niveauverschillen zoals in een groep.
  • Omdat je zelf het tempo van de les bepaalt blijft de motivatie optimaal.

Het doel van vioolspelen is om zoveel mogelijk plezier te krijgen in muziek maken.  Je muzikale talent ontdekken en ontwikkelen. En samen naar de muziekstijl werken, die jij graag wilt bereiken.

Wat is er mogelijk? Welke muziek hoort bij jou? Kijk bijvoorbeeld naar de filmpjes (onder de rubriek media) van opnames gemaakt tijdens concerten en optredens.

Meer informatie over proeflessen

Meer informatie over de viool